Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΜΕΛΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014 

Απο το Εθνικό Τμήμα λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση, την οποία δημοσίευουμε για ενημέρωση των μελών μας:ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Ικτίνου 2,
GR 105 52 - Αθήνα
ΕΛΛΑΣ
Τηλέφ.  +30 210 5227 187 & 210 5226 295
Fax.   .  +30 210 5248 397
E-mail  :  ipa@ipa-gr.org


INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION
© by ΙΡΑ 1974
Αθήνα 6  Δεκεμβρίου 2013
      ΠΡΟΣ                                                   
 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Α. ΧΩΡΑΣ                                                                                                                                                                                                                       
                           

ΘΕΜΑ :Κράτηση ετήσιας συνδρομής των μελών της Δ.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

   Σας γνωρίζουμε ότι στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2014 , στο τετραγωνίδιο κρατήσεις υπέρ τρίτων/Διεθνής Ένωση Αστυνομικών –ΤΕΑΕΤΔΕΑ εμφανίζεται ποσό 20 ευρώ και αφορά στην κράτηση των νέων μελών της ΔΕΑ που ενεγράφησαν το έτος 2013.
  Στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών του μηνός Φεβρουαρίου 2014 και στο ίδιο τετραγωνίδιο θα εμφανίζεται η κράτηση των 20 ευρώ και θα αφορά στην εισφορά του έτους 2014 των μελών της ΔΕΑ.
  Σημειώνεται ότι ποσό μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο πεδίο (Διεθνής Ένωση Αστυνομικών-ΤΕΑΕΤΔΕΑ) εμφανίζεται αθροιστικά η κράτηση στα μέλη της ΔΕΑ που είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο (ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ).


SERVO PER AMIKECO
                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
                Καραπατάκης Ιωάννης                                              Παπάς Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου